tonery warszawa

Wydajność tonerów i tuszy - zamienniki

TESTY I NORMY

W firmowym laboratorium, produkty Lambda poddawane są rygorystycznym testom, które badają ich wydajność i jakość. Testy przeprowadzane są zgodnie z normami: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798 ISO/IEC. Nasze testy potwierdzają również niezależne badania przeprowadzone na Politechnice Wrocławskiej.

JAK TESTUJEMY WYDAJNOŚĆ PRODUKTÓW LAMBDA ?

Tonery Lambda są wydajniejsze od tonerów, dostarczanych przez producenta Twojej drukarki. Skąd to wiemy? Każdą serię produktów poddajemy testom według standardów ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych i ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych. Do tej samej normy stosują się wszyscy najwięksi producenci drukarek. Ściśle określone reguły badań pozwalają uzyskiwać wiarygodne wyniki niezależnie od tego, jakiej użyjemy drukarki.
Ten bardzo dokładny test składa się z 4 obszarów.

 

Testowany produkt: toner do drukarki laserowej

Obszar 1: wydruk strony testowej
Podstawową metodą oceny wydajności tonera jest wydrukowanie strony testowej. Drukarka używana do testów ma domyślne ustawienia, wskazane przez producenta jako fabryczne. Również wygląd drukowanej strony jest taki sam w każdym teście.

Obszar 2: stałe środowisko zewnętrzne
Warunki fizyczne otoczenia, w jakim odbywają się testy, są dokładnie sprawdzane. Dzięki temu eliminujemy wpływ wahań temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza na wyniki testów.

Obszar 3: testy na 3 drukarkach - (łącznie) 9 losowo wybranych tonerach
Do testów wykorzystujemy po 3 tonery na każdej z 3 drukarek (łącznie 9). Zostają one wybrane losowo spośród całej partii produktów. Dzięki temu wyniki wydajności, które uzyskujemy w ramach testów, mają blisko 100% dokładność.
Standardy, z których korzystamy, mają wyeliminować przypadkowe wyniki. Dlatego oprócz testowania kilku produktów, wykorzystujemy do testów również kilka różnych drukarek.

Obszar 4: szacowana liczba drukowanych stron
Wydajność tonerów określamy przy użyciu obiektywnych kryteriów, narzuconych przez normę ISO/IEC 19752. Dzięki temu możemy dosyć precyzyjnie określić liczbę stron, które użytkownik może wydrukować do wyczerpania tonera laserowego.

 

strona testowa

test lambda